Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä


Dream Team RC, Y-tunnus : 2798432-9

Aurinkorinteenkatu 30

15160 Lahti

info@dtrc.fi


2.Rekisteriasioista vastaava henkilö


Katja Hiltunen

Aurinkorinteenkatu 30

15160 Lahti

info@dtrc.fi


3.Rekisterin nimi


Dream Team RC asiakasrekisteri


4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin,

liiketoiminnan suunnitteluun ja parantamiseen. Rekisteriin kerätään asiakkaiden

ostokäyttäytymistietoja loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotetasolla.


5.Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite,

puhelinnumero, asiakkaan tilaamat tuotteet, loppusumma, tuotteiden toimittaminen ja

laskuttaminen. Muut asiakkaan omasta aloitteesta ilmoittamat tiedot.


6.Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterinpitäjä rekisteröi Dream Team RC:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka asiakas on

itse ilmoittanut. Sähköpostin välityksellä tai suullisesti asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot

rekisteröidään asiakasrekisteriin.


7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaiselle

lakisääteisissä tapauksissa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei

luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8.Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilörekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa tietokannassamme. Tietokantaan pääsee vain

käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat

säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisterin sisältämiä tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjä ja hänen

valtuuttamat henkilöt.

9.Tarkastusoikeus


Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee

tehdä kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.


10.Tietojen korjaaminen


Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekistöröidyn vaatimuksesta

rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, mikäli tiedon

poistamiselle ei ole laillista estettä. Kun rekistöröidyllä on kysyttävää henkilötietojensa

käsitttelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Ellei rekistöröity saa

selvitettyä asiaansa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.